logopap
JRP Papertrading är ett privatägt Svenskt företag bildat 2009 och har mer än 110 års erfarenhet av Papper och
Board. JRP Papertrading opererar globalt. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden Trading och Recycling.
JRP Recycling Solutions är en del av JRP Papertrading och har ett fokusområde på återvinning.